Felhívás informatika szakos tanár munkakör betöltésére

Esztergomi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

Informatika – technika/bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő tantárgyak oktatása, valamint az Nkt. 4. § (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, informatika-technika/bármely szakos tanári végzettség,
  •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.
  •       Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz.
  •       Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, és a szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
  •       Alkalmazás feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.
  •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett intézményvezető nyújt, a 06-30/320-0546 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola, 2500 Esztergom, Sugár út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/HR/40-33/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika – technika/bármely szakos tanár.

vagy

  •       Elektronikus úton Fazekas Bernadett intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.edu.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Previous Article
Next Article

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük