Alapítványunk

Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány

Az alapítványt 1991 májusában hozta létre az iskola nevelőtestülete, valamint a szülők egy jelentős csoportja. Az alapítvány célkitűzéseit az Alapító Okirat tartalmazza, mely 2005-ben módosításra került. E dokumentum tartalmazza az alábbi fontos gondolatokat:

Az alapítvány célja:
1. az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység magas színvonalának biztosítása és további növelése
2. az oktató-nevelő munka személyi, anyagi feltételeinek megtartása, fejlesztése
3. a szakmai, erkölcsi szempontból kiemelkedő munkát végző nevelők elismerési lehetőségének megteremtése
4. szakmai továbbképzési lehetőség biztosítása
5. a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatásának elősegítése
6. a tanulmányaikban kiemelkedő eredményt elérő gyermekek jutalmazása
7. a Babits Mihály Általános Iskola kapcsolódó szolgáltatásai (pld. gyermekétkeztetés, diákszabadidősport, tanulmányi kirándulások, táborozások stb.) anyagi-technikai feltételeinek biztosítása.

Az alapítvány vagyona, működése:
Induláskor az alapítvány 110.000 forinttal rendelkezett. Legfőbb bevételi forrás a személyi jövedelemadók 1 %-a.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományozónknak, hogy lehetővé tették az alapítvány vagyonának gyarapodását.
Az évek során az alapítvány jelentős bevételre tett szert, melyet mindig a célkitűzéseinek megfelelően használt fel. A televízióval, videóval felszerelt termek nagy részébe az alapítvány vásárolta az eszközöket, több nagy értékű magnetofonnal és egyéb oktatástechnikai eszközzel egyetemben. Egy fénymásológép és az iskola hangosító berendezése is az alapítvány tulajdona. A szabadidős tevékenység tartalmasabbá tétele érdekében 2007-ben az alapítvány egy játékeszközt telepített az iskola udvarán. Minden évben hozzájárul az alapítvány a tanulmányi kirándulások és nyári táborok költségeihez, így is segítve azokat a gyermekeket, akik a család nehéz anyagi körülményei miatt ezeken a programokon nem tudnának részt venni. Ugyanakkor a tanulmányi eredmények ösztönzése céljából jutalomkirándulást is szervezett.
Köszönetet mondunk az alapítvány létrehozásában, majd a kuratórium működésében is szerepet vállaló dr. Kovács László ügyvéd úrnak, valamint Osváth Józsefné könyvelőnek, aki az alapítvány gazdasági teendőit intézte hosszú évek során. Köszönjük Udvardi Attila pedagógusnak, hogy 2005-ig lelkiismeretesen ellátta az alapítványi titkári tisztséget.

A jelenlegi kuratórium tagjai:
Farkas László (elnök)
Torma Lászlóné (titkár)
Tőkésné Gertner Éva (tag)
Fülöp Rita (tag)

 1 % : A befizetett SZJA 1 százalékáról
A rendelkező nyilatkozathoz szükséges adatok:
A kedvezményezett adószáma: 19147833-1-11
A kedvezményezett megnevezése: 
Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány
Számlaszáma:  10403648-36412110-00000000