tantestület 2022

Tanáraink

Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola pedagógusai a 2022/2023-as tanévben

Név Munkakör Szak
 Berkiné Kicsi Virág Boglárka  tanító (napközi)  tanító, angol műv.ter.
 Bertók Marianna  tanár (osztályfőnök 5.a)  biológia, matematika
 Beseyné Jeszenszky Judit  tanár  magyar, tanító
 Beták Péter  tanulószoba  tanító
 Bruszi Renáta  tanító (osztályfőnök, 3. a)  tanító, szlovák műv.ter.
 Budavári Dániel  tanár (osztályfőnök, 6. b)  testnevelés
 Chalupáné Ecsedi Ágnes  tanító (napközi)  tanító, vizuális nevelés műv.ter.
 Csipőné Németh Ildikó  fejlesztőpedagógus  gyógypedagógus
 Fazekas Bernadett  intézményvezető  földrajz, biológia
 Frank Ágnes  intézményvezető-helyettes  történelem, orosz
 Gép Júlia  tanár  matematika, kémia
 Gyöngyös Melinda  tanító (osztályfőnök, 4. a)  tanító, testnevelés műv.ter.
 Hunya Bernadett  tanító (osztályfőnök, 4. b)  tanító, szlovák műv.ter., fejl. ped
 Kató-Szabó Emese  tanító (osztályfőnök 2. a)  tanító
 Kocsis Ivett  tanár  magyar, német
 Mandák Izabella  tanító  tanító
 Meszes Ferencné  tanár (osztályfőnök, 8. b)  német, szlovák
 Minczér Réka  tanár  informatikus
 Moczkó Annamária  tanár (osztályfőnök, 7. a)  tanító, angol, tört. műv.ter.
 Nagy Gabriella  intézményvezető-helyettes  tanító
 Nyeső Ildikó  tanár (osztályfőnök, 8. a)  magyar, ének, drámapedagógia
 Pintér Tibor  tanár (osztályfőnök 5. b)  testnevelés, földrajz
 Psenák Istvánné  tanító  tanító
 Schillerné Késmárki Edina  fejlesztőpedagógus  fejlesztőpedagógus
 Surányi Csilla  tanár  tanító, angol
 Szaller Izabella  tanító (osztályfőnök, 1. a)  tanító, ének-zene műv.ter.
 Terékné Bódi Szilvia  tanító (osztályfőnök, 2. b)  tanító
 Torma Lászlóné  tanító (osztályfőnök, 3. b)  magyar, tanító
 Tőkésné Gertner Éva  tanár (osztályfőnök, 6. a)  matematika, földrajz
 Udvardi Attila  tanár  matematika, fizika
 Vakán Rita  tanító  tanító,
 Varga László  tanár (osztályfőnök 7. b)  történelem, földrajz, tanító
 Zöld Gábor  tanulószoba  testnevelés
 Tartós távollét
 Reményiné Szigeti Hajnalka  tanító (napközi)  tanító, vizuális nevelés műv.ter.
***************************** ************************** *********************************
 Diószegi Dóra  pedagógiai asszisztens
 Kovácsné Horváth Ildikó  pedagógiai asszisztens

Frissítve: 2022. október 15-én.