állás

Álláspályázat ének szakos tanári munkakör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 15805
Intézményi iktatószám: TK/106/HR/KOZINT/00103-2/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
ének-zene – bármely szakos általános iskolai tanár
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): általános iskolai tanár pedagógus-munkakörbe
tartozó feladatok ellátása
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Esztergom
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A pályázat benyújtásának módja: postai úton az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola címére történő megküldéssel (2500 Esztergom, Sugár út 24.) vagy elektronikus úton az intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.edu.hu e-mail címre.
Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt az intézményvezető nyújt a +3630/3200546 vagy +3633/411-545 telefonszámon.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, ének-zene szakos általános iskolai tanár

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.07. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.09. 17:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: helyben szokásos módon
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.29.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Previous Article
Next Article

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.