fontos információk

Intézkedési terv 2021/2022 – FRISSÍTVE

A 2021/2022. tanévben az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskolában
járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről
2. verzió
(módosítás: 2022. 01. 20.)

I. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

 A tanítás előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént, illetve folyamatosan folyik. A főbejárati ajtónál, valamint a Meszéna utcai udvarhoz tartozó bejáratnál kézfertőtlenítő és papírtörlő kihelyezése megtörtént. A mosdókban szappan és papírtörlő kihelyezése megtörtént. A helyiségekben elhelyezésre kerültek a takarítási naplók.

II. Intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus – gyanú vagy igazolt fertőzés van, továbbá ha gyermeknek karantén kötelezettsége van.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 • Az intézmény területén a maszk viselése kötelező.
 • Az iskolába lépéskor kérjük a kézfertőtlenítő használatát.
 • Az intézményi csoportosulás megelőzésének érdekében az intézmény területén és az intézmény épülete előtt a következő előírásokat léptetjük életbe:
  • Kérjük, hogy a felső tagozaton tanulók 7.30 és 7.40 között érkezzenek; az alsó tagozaton tanulók háromnegyed nyolcra érkezzenek az iskolába.
  • Az 1-4. évfolyam a főbejáratot használja, az 5-8. évfolyam tanulói a Meszéna utcai udvarhoz tartozó bejáraton közlekedjenek.
 • A fent leírt, reggeli időpontban érkező tanulók egyenesen az osztálytermekbe mennek.
 • A Házirendnek megfelelően ügyeletet reggel 7.00 órától tartunk, az ügyeletes az aulában – csoportosulás elkerülésével – fogadja a tanulókat. A délutáni ügyeletet 16.00 – 17.00 óra között az aulában tartjuk.
 • A reggel 7.00- 7.30 közötti illetve a 16.00- 17.00 óra közötti ügyeletre igényt tartó gyerekek szülei igényüket írásban jelzik az osztályfőnök felé.
 • Iskolából való távozásnál mindenki azt a bejáratot használja, amelyet a reggeli érkezésnél az előírások alapján használt.
 • Felső tagozaton 7.45 perckor kezdődnek az órák. Alsó tagozaton 8.00 órakor kezdődik a tanítás.
 • A tanulók a számukra kijelölt szünetekben, a kijelölt udvarrészekre mehetnek ki.
 • A mosdókban és a mosdók előtt kerülni kell a csoportosulást. Az egyes évfolyamok a számukra kijelölt mosdót használják
 • A testnevelés órák az egyik osztálynak a tornateremben, a másik osztálynak jó idő esetén, a sportudvaron, rossz idő esetén az osztályteremben kerülnek megtartásra.

Testnevelés órára a felső tagozaton a fiúk a saját osztálytermükben, lányok a részükre kijelölt öltözőben öltöznek át.

 • Járványveszély idején nagy létszámú, személyes jelenlétet igénylő rendezvényt nem tartunk.
 • Az iskolai könyvtárban egyszerre 2 tanuló tartózkodhat (kivéve az osztálykeretben tartott könyvtári órát).
 • Kérjük a szülőket, hogy mindennemű ügyintézésben részesítsék előnyben az online, ill. telefonos megkereséseket. Amennyiben az online és telefonos megbeszélés nem lehetséges, személyes találkozásra van szükség, kérjük, ez esetben egyeztessenek időpontot.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. (A rendelkezés értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően engedélyezendő belépésekre terjed ki, a tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy tartós jogviszony alapján beszállító olyan külső vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára figyelemmel eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. konyhai alkalmazott), változatlanul beléphet, az ő intézménybe történő belépését értelemszerűen nem kell újra engedélyezni.)

III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 • A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az osztályfőnöktől az első tanítási napon kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek megtanítják az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • Az informatika, a „kis angol” termekben és az egyéb oktatásra szolgáló termekben, ahol a különböző csoportok váltják egymást fokozottan figyelni kell a termek átszellőztetésére, a padok, székek klaviatúrák, egerek fertőtlenítő áttörlésére.
 • Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

IV. Étkezésre vonatkozó szabályok

 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, napközis csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Az étkezésre külön étkezési rend készül.
 • Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
 • A tízórait, az iskolatejet, az iskolagyümölcsöt a tanulók saját tantermeikben fogyasztják el.

V. Iskolai egészségügyi ellátás szabályai

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 7 ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 • Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
  • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

VI. Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az intézményvezető alapos indok esetén igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást. A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy – az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye; – az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő személyekre; – a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt. A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.

VII. Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről az osztályfőnök, akadályoztatása esetén az ügyeletes vezető gondoskodik. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
  vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

VIII. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén

 • Szükség esetén az iskola felkészült a munkarend átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját, melynek bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követi az intézmény az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
 • Amennyiben egy köznevelési intézményben egy gyermek, tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható.
 • Iskola esetében, az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetősége a KRÉTA rendszeren, illetve az iskola e-mail címéhez tartozó google classroom felületen biztosított.
 • Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

IX. Kommunikáció

 • Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
 • Az EMMI az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hozott létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
 • Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Esztergom, 2021. augusztus 31.

Fazekas Bernadett
intézményvezető

Módosítva: 2022. 01. 20.

Previous Article
Next Article

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.